Four news apps tutorials for Digital journalism days

This post contains the tutorials for my presentation at Digital journalism days in Warsaw, Poland.
MAP WITH GOOGLE FUSION TABLES

This excercise is to make interactive map with Google Fusion Tables. The idea is to get data on life expectancy from World Bank, merge the data with country borders and style it.

1) Go to world bank website: data.worldbank.org. Get data Life expectancy at birth, total (years) Direct link. You have to download the excel file.

2) Remove all empty years from the data with Excel.

3) Open Google Fusion tables here. Upload the data you have saved to your computer.

4) Next you have to merge the World bank data with country borders. Do the following:
– Choose File / Find a table to merge with
– Select World AEM borders
– Select Country code and ISO3 (Country code as well) Check the match and click next
– Click merge, and click view table

5) Add a map (Click on the red + sign) and open the Map tab

6) To change map colors, do the following:
– Choose Tools / Change map styles
– Choose Polygon and Fill Color
– Go to Buckets-tab. Select Divide into buckets and choose 2010 as the variable.
– Click use this range to select range based on data

7) To style popup, do the following:
– Choose Tools / Change info window layout
– Select country name and 2010 to be only active fields
– You can style the popup more, if you know HTML

8) To publish the map, you must make it public. Use Share-button on the upper right corner.

DATAWRAPPER

This excercise shows how to use Datawrapper.

1) First log on to Datawrapper.de and make an account

2) With Excel, make data that contains 10 countries and their life expectancies (Use the data from previous excercise). First row must contain headlines Country and Life Expectancy

3) Go to datawrapper. Click Create chart

4) Paste your data to the field. Click Upload and continue

5) Describe your data in tab 2. Put the link to the world bank data here.

6) Click visualize and style your graph.

7) Click publish and get the iframe code.

 

MAKE A TIMELINE WITH TIMELINEJS

This is tutorial for making interactive timeline with TimelineJS. You’ll need a Google account for this.

1) Go to TimelineJS page here

2) Go to “Make a timeline”. Click on the button that says Google Spreadsheet Template

3) When the window has opened, click “Use this template”. You will see a Google Spreadsheet document. This document contains the content of the timeline. One row is one slide.

4) Remove rows 5 to 9 from the file.

5) Go to row 2. In the cell “Headline”, write the headline for the timeline. To cell “Text”, write content for the cell. If you wish, you can include a picture as well. Add this link to cell “Media”: “http://www.esamakinen.fi/e/wp-content/uploads/2013/02/robo-by-freevectorsdaily.jpg”

7) Repeat part 5 for rows 3 and 4. Just make up some content

8) Click “Publish to the web” from pull down menu “File”. When a dialog opens, click “Start publishing”

9) An url will appear to the bottom of dialog window. Copy it to clipboard. The URL looks like this: https://docs.google.com/spreadsheet…

10) Go back to TimelineJS page. Paste the link you copied to field “Google Spreadsheet URL”

11) Click “Link to preview”. You’ll be seeing a working timeline.

12) You can add rows to Google Spreadsheet. When you reload the timeline, it should reflect the changes.

 

GOOGLE FORMS

This is an excercise to make small crowdsourcing project with Google Forms.

Remember, that Google won’t accept too large datas: size limit is 400 000 cells.

1) Go to Google Drive and select Create Form

2) Enter name and select the default theme

3) To Form Description enter the headline and some explanation, what you are asking

4) Enter the first question and add more questions.

5) Edit the confirmation page to reflect what the user will see when he or she sends the form.

 

 

Use Google Docs and TabletopJS to Host Data for News Apps

Our data desk uses templates to make News Apps quickly. We have a Style Book that contains a set of News App templates we can modify and publish very fast.

One problem of this approach has been how to get the data from the journalist to an app template smoothly. Journalists usually don’t code, so we needed some easy, flexible tool for this.

Our solution is to use Google Docs and TabletopJS as CMS for News Apps. Basically we try to separate News App code and content from each other.

When journalist wants to make a News App from a template, he or she enters the data to a preformatted Google Spreadsheet (with our help). The app then gets the data from Google Docs. Journalists can concentrate on the content and coders can make any twists to template that might be needed.

Benefits for this approach are tangible.  Journalists can do their work in their own pace and they see instantly the preview of the changes they make. This also reduces our work, as we don’t need to hardcode the content. Plus, the the journalist can make as many revisions as they please just until the deadline. Many people can work on one  spreadsheet, so it makes work faster and there are no problems with version control.

Technically, an app fetches data from Google Spreadsheets using TabletopJS by Jonathan Soma. Data is in JSON and later an array in Javascript. When we push the app to production, we pull the data from Google Docs to a local proxy. This is done by simple Ruby program from Tabletop package. Sometimes we also have a cron script updating the proxy if the data is changing regularly.

Using proxy is important, as Google Docs API has rate limits. Before we implemented proxy, one very popular app failed during the first rush after it was published.

Google Docs  and TabletopJS work best with numeric data and short texts. For example our quiz template stores all question texts in Google Docs. With longer texts this approach is not very flexible. Texts in our web layouts (like this) are still hard-coded. We are still looking for a solution that would allow us to use texts in similar way.

 

 

 

 

Datajournalismin harjoitus: Aikajanan teko TimelineJS-työkalulla

Tässä harjoituksessa käydään läpi aikajanan tekeminen TimelineJS-työkalulla.

1) Mene TimelineJS:n kotisivulle täällä

2) Siirry sivulla Make a timeline -kohtaan. Klikkaa nappia, jossa lukee Google Spreadsheet template.

3) Avautuvasta ikkunasta klikkaa Use this template -nappia. Google Docsiin avautuu taulukkolaskentatiedosto, johon kirjoitetaan aikajanan sisältö. Yhdellä rivillä on aina yhden sliden sisältö

4) Poista avautuvasta tiedostosta rivit 4-9

5) Mene riville 2. Kirjoita Headline-kohtaan aikajanan otsikko ja Text-kohtaan selitystä aikajanan sisällöstä. Media-kohtaan voit kopioida haluamasi kuvan URL-osoitteen, eli esimerkiksi tämän: “http://www.esamakinen.fi/e/wp-content/uploads/2013/02/robo-by-freevectorsdaily.jpg”

6) Edelleen rivillä 2: Kirjoita Media Credit -kenttää kuvaajan nimi ja Media Caption -kenttään kuvateksti

7) Toista kohdat 5-6 riville 3. Keksi jotain sisältöä.

8) Valitse File-valikosta kohta Publish to the web. Avautuvasta ikkunasta paina nappia Start publishing.

9) Ikkunan alareunaan ilmestyy nettiosoite. Kopioi se talteen. (Osoite on muotoa: https://docs.google.com/spreadsheet….)

10) Palaa takaisin TimelineJS:n sivulle. Liitä äsken kopioimasi osoite Google Spreadsheet URL-kohtaan.

11) Klikkaa link to preview -näppäintä. Ihaile lopputulosta.

12) Lisää Googlen taulukkolaskentaan yksi rivi, ja keksi sille sisältöä. Mene aikajanaan ja lataa se uudestaan. Uuden sliden pitäisi nyt näkyä aikajanalla.

Datajournalismin harjoitus: Kartan tekeminen Google Fusion Tablesin avulla

Tämä harjoitus käy vaihe vaiheelta läpi sen, miten tehdään toimiva verkkokartta Google Fusion Tablesilla.

Harjoituksessa haetaan työttömyysdata TTL:n tietopankista ja Suomen kuntien rajat Teemo Tebestin nettisivuilta. Ne yhdistetään toisiinsa ja lopuksi muokataan kartan ulkoasua.

1) Avaa Teemo Tebestin blogista kuntarajat KML-muodossa. Tee niistä kopio omaan Google Driveen (File / Make a copy). Sinulla pitää olla Google-tunnukset käyttääksesi driveä.

2) Hae Sotkanet-tietopankista Excel-tiedosto nuorisotyöttömistä kaikissa Suomen kunnissa. Tallenna tiedosto koneellesi.

3) Puhdista dataa:  Muotoile tiedosto niin, että ylimmällä rivillä on sarakkeiden otsikot. A-sarakkeessa on kunnan nimi ja B-sarakkeessa nuorisotyöttömyysprosentti.

5) Avaa Google Fusion Tables täältä

6) Lataa Tablesiin kohdassa 3 muokkaamasi työttömyysdata.

7) Yhdistä työttömyysdata kuntien rajat sisältävään tiedostoon. Eli
– Valitse File / Merge
– Avautuvasta valikosta valitse kuntarajat sisältävä tiedosto (todennäköisesti Copy of kuntarajat 2013)
– Seuraavaksi valitaan yhdistämisperuste. Vasemmalla ja oikealla puolella pitäisi olla kunnan suomenkielinen nimi.
– Valitse View table, jotta saat näkyviin yhdistetyn datan

9) Avaa Map of geometry -välilehti. Näet Suomen kartan, jossa on kuntia

10) Muokkaa väritystä Tools / Change map styles. Eli:
– Valitse Tools / Change map styles
– Valitse kohta Polygon ja Fill Color
– Buckets-välilehdeltä voit määritellä rajat väritykselle. Valitse Divide into buckets aktiiviseksi ja alasvetovalikosta Työttömät yhteensä.
– Kokeile rajoiksi lukuja 0, 15, 100

11) Muokkaa kunnan infoikkuna sellaiseksi, että siinä näkyy vain nimi ja työttömyysprosentti. Eli:
– Valitse Tools / Change info window layout
– Valitse ikkunasta aktiiviseksi vain Kunta ja Työttömät yhteensä
– Custom -välilehdeltä voit lisätä tyylejä HTML-koodin avulla

12) Julkaistaksesi kartan sinun täytyy määritellä se julkiseksi. Se tapahtuu oikean yläkulman Share -napilla. Hyvä näkyvyys on Anyone with the link. Linkin karttaan tai upotuskoodin saat Tools -valikosta kohdasta Publish.

Tämän ohjeen perusteella tehty esimerkki näyttää tältä.

 

Use templates to make News Apps quickly

Coding is expensive and slow, journalism should be cheap and fast. This is the main problem I face as a data journalism producer.

My responsibility is to produce news apps for Helsingin Sanomat, a main daily newspaper in Finland. When there is a breaking news event, we have about five hours to come up with an idea, get the data and publish the news app.

In most cases it would be too slow to start from scratch.

To overcome this problem, we have been creating kind of a Style Book for data journalists. The Style Book contains a set of News App templates we can modify and publish very fast.

Ideally, we just insert new set of data to template and publish it. This can be done in five minutes, although it usually takes more time.

Common example of this approach is a map made with Google Fusion Tables. You can put your data into Fusion Table and have a working interactive map in less than ten minutes.

The templates we use are mainly built by our data desk. We try to make every new News App so generic that we can use it again as a template.

The Style Book is currently a page on our internal Wiki. All our journalists can access it from our intranet. It lists some 20 templates at this point.

Below, I’ve listed some of the templates we use. Links are to live versions of News Apps we’ve made using the templates.

Timeline. Based on TimelineJS, this is very fast way to show news as process. This particular example is about the crisis in Gaza.

Animated graph. Based on the Hype tool, this is a Flash-like animation to show almost any content. This particular example is the results about our questionnaire to racism scholars: how many of you have received threats because of your work.

Animated quotes. This is built by our data team. It shows a set of quotes in a loop.

Counter. When there are tax hikes, benefit cuts, etc., we can show the results of these changes to our individual reader. Just tell us your salary and some other details and we’ll tell you how this affects you. This example by our data team shows the effect of tax hike on electricity based on how much you use.

Interactive maps. This is perhaps the most common news app we publish. We use Leaflet to make our maps. This one shows how many children there are compared to kindergarden places in different regions of Helsinki.

Fourfold table. This is a tool to get opinions from our readers. We ask two dimensional question: Is the new Music Centre beautiful or ugly, necessary or unnecessary. If the question is good, this really gets audience. This example is about new stadium planned to be built in Helsinki.

Graphs. For standard graphs we use Datawrapper, Infogr.am and Tableau Public. Each has their merits and problems. All are quite fast to use. This example is about comparing supercomputers.

Forms. To ask questions from our readers. Google forms are good. We also use custom made tools when we want to have more contol over the visual side and time is not an issue. This example asks what kind of razor you use.

Scorecards. This is useful tool to present sports teams, companies, etc. as a user-friendly, sortable database. This example is about ice hockey teams in Finland.

Voting tools. If we want our readers to vote on some issue, we have a custom tool for that. This particular example is about proposals for a new bridge in Helsinki. Which one is best?

Roll-over images. A tool to show how things have changed in time. We overlay two images on top of each other and the user can roll them back and forth. This example is about old postcards: Helsinki 100 years ago and in present day.

Special layouts for web. The Helsingin Sanomat magazine has large features each month, and we publish some of them in web with special layouts. We use all of the templates we have in these versions. This example is about living a month as muslim.

If you are interested in our work, all our news apps can be found here:

http://www.hs.fi/aihe/datajournalismi

Originally published at OKFN blog at 3rd of April 2013.

Luovu jo 1990-luvun haikailusta, Otso Kantokorpi

Ruudunkaappaus Alaston kriitikko -blogistaOtso Kantokorpi julkaisi blogissaan tilityksen otsikolla “Kuinka elämäni kapitalismin henkisenä ammattihuorana yhtäkkisesti lakkasi”.

Kantokorpi ilmoittaa kitkerässä tekstissään, että hän lopettaa kirjoittamisen lehtiin, koska jutut julkaistaan monessa paikassa, lyhyemmistä jutuista maksetaan vähemmän kuin pitkistä ja on tämä kapitalismi.

Teksti on ottanut kierroksia sosiaalisessa mediassa, Ylessä ja saanut osakseen hyväksyvää hymistelyä. En ymmärrä miksi. Irtisanoutuminen on vahva viesti, mutta perusteet sille ovat aika löysää heittelyä – tavallista valitusta aikojen huononemisesta.

Kantokorpi syyttää Alma Aluemediaa niistä asioista, jotka johtuvat median murroksesta – netin jättiläisten (Google, Facebook) voittokulusta, tilausten vähenemisestä, talousvaikeuksista. Kantokorpi kuittaa tämän ison, kiistattoman murroksen “trendikkäiksi säästöpaineiksi”. Talousvaikeudet ohitetaan tekstissä parilla maininnalla. Kantokorpi ei varsinkaan esitä tilanteeseen mitään parannusta. Paitsi sen, että asiat pitäisi tehdä niin kuin ennenkin.

Kantokorpi voisi katsella ympärilleen. Se mitä mediassa tapahtuu, ei kosketa vain häntä, vaan kaikkia toimittajia. Se, että asioita ei tehdä samalla tavalla kuin 1990-luvulla, johtuu siitä että maailma on muuttunut.

1990-luvulla oli mahdollinen ajatus, että saman tekstin useista julkaisuista sai lisää rahaa. Sitä tapahtui sen verran harvoin, että kustantajille sillä ei ollut kaupallista merkitystä. Nykyisin monikanavaisuus ja saman sisällön julkaiseminen monissa välineissä on kaupallisesti järkevää.

Joillekin tiedotusvälineille juttujen paketoiminen moneen eri muotoon on olemassaolon elinehto. Minua ei häiritse, että juttuni monessa eri paikassa. Parempi se, kuin että niitä ei julkaistaisi ollenkaan. Maailma on muuttunut sellaiseksi, että korvaus monijulkaisusta ei ole enää järkevä vaatimus.

Kantokorven mukaan monijulkaisu kaventaa oleellisesti suomalaista kulttuurijournalismia. Niin kaventaakin, mutta ilmiö ei liity pelkkään kulttuurijournalismiin. Ihmiset, lukijat eivät enää halua maksaa yhtä monelle medialle niiden tuottamasta sisällöstä. Kapenisiko kulttuurijournalismi vähemmän siitä, että juttuja ei julkaistaisi lainkaan?

Tilattujen juttujen lyheneminen johtuu osittain siitä, että kaikki jutut ovat lyhentyneet, ainakin paperilla julkaistavat. Joutuu tiivistämään sanottavansa ja ajattelemaan paremmin. Ei kuulosta huonolta asialta.

Etenkin kriitikoille tuntuu olevan kova paikka, että ei voi julkaista enää saman mittaisia ruodintoja kuin 1990-luvulla. Mutta ehkä kritiikin olisi aika muuttua maailman mukana. Usein valitetaan kritiikin ahdingosta, mutta aika vähän tehdään ahdingon lopettamiseksi. Miten olisi tällainen ohjenuora: sen minkä voi sanoa, voi sanoa kiinnostavasti, lyhyesti ja ymmärrettävästi?

Kolmas kantokorven kritiikeistä on epämääräinen viittaus kapitalismiin. Kapitalistisessa yhteiskunnassa jonkun asian kritisoiminen kapitalistiseksi on aika tyhjää. Termin käytön kultaisina vuosina se ei vaatinut muuta perustetta tuekseen, mutta nyt Kantokorvelta toivoisi, että hän avaisi asiaa. Onko kritiikin ja kapitalismin suhde muuttunut  sitten 1990-luvun, kun tekstit olivat pitkiä ja ne julkaistiin vain yhdessä paikassa?

Kantokorven päätös lopettaa sanomalehtiin kirjoittaminen on toki kunnioitettava. Hän tekee niin kuin saarnaa. Mutta mitä jatkossa? Ehkä Kantokorpi voisi jatkossa tarjota Yleisradiolle kritiikkejään, niin ei tarvitsisi olla tekemisissä kaupallisen, kapitalisen median kanssa.

Ongelma on tosin se, että julkaistujen kritiikkien määrässä Yleisradio jää kauas kapitalistisen median taakse.

 

Datajournalismin harjoitus: Kyselyn tekeminen Google Formsin avulla

Tämä harjoitus käy läpi kyselyn tekemisen Google Docsin avulla.

Kyselyillä voi tehdä yksinkertaisia joukkoistuksia, mielipidetiedusteluita ja testejä. Kannattaa muistaa, että kyselyn vastausten kokorajoitus on 400 000 solua. 8 kysymystä, johon vastaa 50 000 ihmistä, riittää täyttämään sen.

1) Mene Google Driveen ja valitse Create Form

2) Syötä lomakkeelle nimi ja valitse teemaksi Default

3) Syötä Form Description kenttään kyselyn selitys – mitä kysytään ja miksi.

4) Syötä ensimmäinen monivalintakysymys.

5) Kun olet syöttänyt tämän, voit syöttää lisää kysymyksiä. Syötä kaikki eri kysymysvaihtoehdot läpi nähdäksesi, mitä on tarjolla.

6) Muokkaa Confirmation page -kohtaan teksti, jonka käyttäjä näkee vastattuaan kyselyyn.

7) Send Form -kohdasta saat linkin kyselyysi. Tätä voit jakaa lukijoille. Painamalla Embed-nappia saat sivuun upotettavan kyselyn.

8) Klikkaamalla Choose response destination -valintaa voit tallentaa kaikki yksittäiset vastaukset Googlen taulukkolaskentaan.

Datajournalismin harjoitus: Valmiin laskurin muokkaaminen uudeksi

Tämä postaus on harjoitustyön ohjeet Tampereen yliopiston datajournalismin kurssille 15.3.2013.

Datajuttujen tekeminen juttumallien pohjalta tarkoittaa sitä, että valmista koodia muokataan uuden lopputuloksen luomiseksi. Tässä harjoituksessa muokataan olemassaolevaa laskuria laskemaan jokin uusi asia. Tarkoitus ei ole oppia ohjelmoimaan, vaan ymmärtää valmiiden pohjien muokkauksen helppous.

Tässä esimerkissä muokataan laskuri, joka laskee kokonaispalkan koko työuran ajalta.

1) Katso ensin toimiva laskuri täältä.

2) Avaa muokattava laskurikoodi JSFiddle-ohjelmassa tästä linkistä. Eteesi tulee sivu, jossa on vasemmassa yläkulmassa laskurin tekstit (HTML), vasemmassa alakulmassa laskelmat tekevä koodinpätkä ja oikeassa alareunassa lopputulos.

3) Vaihda HTML-kentässä ensimmäinen kysymys muotoon: “Kuinka monta kuukautta olet vuodessa töissä?”

4) Vaihda HTML-kentässä toinen kysymys muotoon: “Kuinka monta vuotta olet töissä”?

5) Vaihda Javascript-kentässä (vasen alakulma) oleva laskukaava muotoon “hinta = palkka * toka_vastaus * kolmas_vastaus;”

6) Paina Update-nappia oikeasta yläreunasta ja kokeile lopputulosta.

7) Jos laskuri toimii haluamallasi tavalla, vaihda otsikko HTML-kentässä vastaamaan sitä mitä lasket. Eli “Laske työurasi palkka”

8) Tee kohdat 3-7 uudestaan, mutta laske jotain muuta kuukausipalkasta. Esimerkiksi: Kahden peräkkäisen palkankorotuksen vaikutukset.

 

Suomi-Twitterin Top 100 seuratuimmat: Ilta-Sanomat ja Niinistö kärjessä

iltsuTämä data on peräisin Twittercensus Finlandin julkaisemasta aineistosta. Vaikka aineisto on mielenkiintoinen, tähän listaan tulee suhtautua melko suurella varauksella. Se ei ole ehdoton totuus.

Twittercensuksen listasta puuttuu Heikki Kovalaisen ja Mikko Hyppösen kaltaisia olennaisia, suosittuja suomalaisia twiittaajia. Syynä on ilmeisesti se, että he twiittaavat englanniksi ja Twittercensus on etsinyt nimen omaan suomenkielisiä twiittaajia.

Lisäksi Twitterin rajoitusten takia Twittercensuksen data on kerätty pitkän ajan kuluessa vuodenvaihteen tienoilla. Kaikki seuraajaluvut ovat todennäköisesti sen jälkeen muuttuneet, eivätkä luvut ole keskenään vertailukelpoisia. Esimerkiksi Ilta-Sanomilla on nykyisin jo yli 36 000 seuraajaa. Silti lista on mielenkiintoinen:

Päivitys 26.2.: Twittercensus kertoi, että heidän 25.2. julkaisemansa datasetti on virheellinen. Siitä puuttui puolet nimistä. Siksi aiemmin julkaisemani lista oli myös osittain virheellinen. Tässä on korjattu lista. Terävin kärki pysyi samana, mutta paljon tuli uusia nimiä. Joukkoon tuli uusia virheitä: Pari japanilaista on päässyt Twittercensuksen aineistoon.

Sija Nimi Seuraajia Selitys
1 Twitter Suomi 136730 Twitterin suomalainen yhteisötili. Ylläpitäjinä käännösmoderaattorit @Zedinc, @SuihinOkko, @Delzun ja @DiamonDie.
2 Ilta-Sanomat 32680 Lehti ja verkko. Näinhän sen olisi aina pitänyt olla.
3 NRJ Finland 30757 NRJ Finland Oy on innovatiivinen sähköinen mediatalo. Radio NRJ on nuorekkaille aikuisille suunnattu radio.
4 Sauli Niinistö 29874 Tämä on Sauli Niinistön virallinen Twitter-tili. Sauli merkkaa omat viestinsä SN
5 Tarja Halonen 28058 Presidentti Tarja Halonen / President Tarja Halonen
6 Tuomas Enbuske 24652 Enbuske Linnanahde Crew MTV3:lla torstaisin Kymmenen uutisten jälkeen. Ja Radio Novalla arkiaamuisin. Suomen suorin talk show. \r\n\r\n
7 Pekka Haavisto 23028 Kansanedustaja, Ulkoministerin erityisedustaja Afrikan sarven kriiseissä. Tule mukaan rakentamaan kokoaan suurempaa Suomea!
8 saulikoskinen 21815
9 The Voice 20057 The Voice – Radio, TV, Internet – Me Rakastamme Musiikkia
10 Suomidiilit 17432 Suomen parhaat diilit halvemmalla.
11 Kauppalehti 16829 Vaikka menestystä on monenlaista, kaava on aina sama. \r\nTieto + Oivallus + Uskallus = Menestys. \r\nKauppalehti on olemassa, jotta sinä menestyisit.
12 Helsingin Sanomat 15930 Helsingin Sanomat – Päivän tärkeimmät uutiset joka päivä
13 Digitalkoot 15436 Digitizing the Finnish cultural heritage through video games. Join the effort now at www.digitalkoot.com!
14 Ilmatieteen laitos 15336 Ajankohtaista säästä ja ilmastosta Suomessa ja vähän muuallakin.
15 Mikael Jungner 15225
16 Jenni Vartiainen 14353
17 Justimusfilms 14182 Me tehdään videoita ja laitetaan ne internettiin.
18 Markku Tauriainen 14069 Entrepreneur, CEO Founder of New Era Resort TAURISOL S.L. Mijas Spain http://t.co/VosTPV1Y Finnish Author of INSPIRE ME -book now free at http://t.co/AubNsSGD
19 Jääkiekon SM-liiga 13930 Jääkiekon SM-liiga Twitterissä
20 Big Brother Suomi 13412 Subin Big Brother -ohjelman virallinen Twitter-sivusto. Keskustelu hashtagilla #bbsuomi ja asukkaista hashtagilla #bbasukkaannimi.
21 Paavo Arhinmäki 12376 Kulttuuri-, urheilu- ja tasa-arvoministeri, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, helsinkiläinen kansanedustaja sekä kaupunginvaltuutettu.
22 Jyrki Kasvi 12289 A Finnish Information society activist, green politician and an avid comics and scifi fan.
23 YleX 12113 YleX:ltä kuulet parasta uutta musiikkia ja parhaita radiopersoonia. Tätä Twitter-tiliä päivittää lähinnä yhteisömanageri Hanne.
24 MTV3 12101 Tweetit suoraan Pöllölaaksosta. Facebookin puolella: http://facebook.com/maikkari
25 Anni Sinnemäki 11431 Vihreä kansanedustaja ja helsinkiläinen valtuutettu. Onnellisen ja ekologisen Suomen suunta. Twiittaa politiikasta ja joskus elämästä!
26 Sub 11239 Subin virallinen Twitter-sivusto. Keskustelu hashtagilla #subtv
27 Iltalehti 11190 Iltalehti.fi – Suomen suurin uutispalvelu. Twitter-tilimme tarjoaa pääuutiset 24 tuntia vuorokaudessa.
28 Suomen Kuvalehti 11013
29 Yle Areena 10852 YLE Areena on Suomen nettikanavien ykkönen. Suosikkiohjelmasi katsottavissa milloin haluat.
30 Talouselämä 10813 Talouselämän toimituksen Twitter-tili. Seuraa @TEuutiset ja @TEyrityskaupat kautta talousuutisia syötteestä
31 Esko Seppänen 10710 En ehdi kirjoittaa tähän minkäänlaista esittelytekstiä, sillä kiillotan kaikkia Twitter-palkintojani juuri nyt. Sen jälkeen elän ja hengitän urheilua.
32 Riku Rantala 10355
33 Aleksi Valavuori 9871 World\’s Premier All-Round Sports Guru. Father & The Godfather from Finland. Man in love. Champion. Better, TV Host. James Bond role under consideration.
34 Yle Teema 9724 Dokumenteille, elokuville ja musiikille omistautuva teemallinen kulttuurikanava. Emme tuhlaa sinun aikaasi.
35 aamulehti 9037 Aamulehti on Tampereella ilmestyvä seitsenpäiväinen sanomalehti.
36 YLE Urheilu 8975
37 Yle Uutiset 8878
38 Nelosen uutiset 8773 Nelosen uutiset joka päivä klo 18.30.
39 Henkka Hyppönen 8665
40 Yleisradio 8639 Ylessä tapahtuu! Seuraa ajankohtaisia Yle-asioita, viestijöinä Ylen yhtiöviestinnän ja etusivutoimituksen tiimit.
41 Taloussanomat 8607 Koti- ja ulkomaisen talouselämän uutiset, tapahtumat ja ilmiöt – vuodesta 1997
42 Heikki Ojala 8423 Watchmaker – photographer – art engraver – computer expert – \r\nMy hobby is old Saabs – osallistun keskusteluihin itseäni kiinnostavien alojen foorumeilla\r\n
43 Arman Alizad 8218 Master tailor and host in the martial arts based travel show called Kill Arman. An adventurer, lover and a Duke of all trades.
44 Teemu Korpi 7921 Advertising, Marketing & Social Media Pro. Employer Branding. Author of Älä keskeytä mua! (2010) & Suhteellinen rekrytointiteoria (2012). Harrastepesis SM -07!
45 Yle Tiede 7841 Yleisradion tiedesisältöä, havaintoja maailmasta ja koko universumista. Tuoreena ja käsin poimittuna. Pääosan näistä poimii ja twittaa @jphei
46 Suomalaisten trendit 7684 Olin tietokoneohjelma, botti. Laskin twiittien hashtägejä ja twiittasin suosituimmat. Lopetin toimintani 2.12.2012.
47 Tiina-Rakel Liekki 7668 Olen Tiina-Rakel Liekki. Julkisesti Rakel Liekki, kuvataiteilija, toimittaja. Arkena juonnan Metro FM:n iltapäivää klo: 14-18. Täällä urpoilen omissa nimissäni.
48 廣瀬 勝 7631
49 Pasi Viheraho 7506
50 Pauli Aalto-Setälä 7476 Journalist, publisher and dad. Among YLE\’s 100 most interesting tweeters in Finland. Interests include anticapatory, social and innovative leadership.
51 Cristina Andersson 7432 The Bohemian Diva. Co-author of @BohoBusiness WinCoach, Teacher and Uplifter.
52 Esa Tiki Tikkanen 7336 3.3. NYR-BUF, Knicks-Heat, 5.3. NYR-PHI. VIP-matkalle Isoon Omenaan haussa yhteensä 8 kaveria, takaan huikean reissun. Koko pihvi täältä http://t.co/MwqI1kAv
53 Ulkoministeriö 7317 Finlands utrikesministerium\r\nMinistry for Foreign Affairs of Finland\r\n
54 Tuija Aalto 7281 I connect people and ideas / Work: Finnish Public Broadcaster Yle @Yleisradio / Seuraan digimediaa työkseni ja huvikseni / @avoimuus @loydykirja @nettielamaa
55 Lotta Backlund 7087 Tweets of HRH Lotta M. Backlund, Queen of Fucking Everything (but I have to moonlight as a comedian, writer and TV producer). http://lottabacklund.wordpress.com
56 MTV3 uutiset 6959 Parasta uutispalvelua.
57 Karim Z. Yskowicz 6949
58 Petteri Järvinen 6943 Engineer, non-fiction writer, columnist, speaker etc. Interested in IT, internet, mobile, opera etc.
59 Ville Nieminen 6907 Hockey player. Father of three. Still a student of Fathership.
60 Jutta Urpilainen 6837
61 Ville Lång 6728 BADminton player from Finland, Olympic Athlete Peking 2008, London 2012. Finnish Champion 2005-2012. Best World Ranking 21st.
62 MTV3 Viihde 6661 MTV3:n Viihdeuutiset Maikkarin netissä
63 Aamupojat 6648
64 Aki Linnanahde 6623 Enbuske & Linnanahde Crew Radio Novalla arkiaamuisin. Ja Maikkarin torstai-illassa klo 22:35.\r\n#ELCrew
65 Madventures 6596 Buy the ticket, take the ride.
66 Elävä arkisto 6464 Eilinen elää. Elävä arkisto, vanhaa ja uutta tulevaisuuden ihmisille. Och också material på svenska på Arkivet.
67 digitoday 6221
68 Jatkoaika.com 6205 Suomen suosituin jääkiekkosivusto. Kaikki olennainen lätkäskenestä.
69 Tuomas Kyrö 5930
70 相互フォロー フォロー返し100% 5741 国内外の気になるニュースや芸能界の最新情報に特化してつぶやきます。 相互フォロー フォロー返し 100% #followmejp #sougofollow #followdaibosyu #okayama
71 Kullervo Kammola 5732 Minä en välitä tippaakaan mitä muut sanovat, minä päätän. Muistakaamme, että huumori on vain huumoria. Parodia on kunnioitusta.
72 Vesa Rantanen 5661 Sports Editor for Ilta-Sanomat and Veikkaaja.
73 Veikkaus 5651 Seuraa ajankohtaisia veikkaus-, jättipotti- ja voittouutisia. Kysymykset voi twiitata asiakaspalvelullemme @veikkaus_help. Muista myös @lottotytot
74 Leijonat 5612 Jääkiekkoliiton Leijonat.fi -verkkopalvelun virallinen Twitter-tili
75 Vihreät – De Gröna 5611 Neljän vuodenajan puolesta. Enemmän aikaa, vähemmän roinaa. Vihreät – De Gröna.
76 Helsingin Jokerit 5600 Helsingin Jokereiden virallinen Twitter-kanava. Kuusinkertainen jääkiekon Suomen mestari, perustettu 1967.\r\nOfficial Twitter account of Jokerit Helsinki HC.
77 Oskari Saari 5576
78 Radio Helsinki 5569 88,6 / 89,4 / 104 Mhz
79 Juha Hiitelä 5559 NHL correspondent for Ilta-Sanomat & Veikkaaja in Finland. English/Finnish. All opinions are my own, not I-S policy. Email: juha.hiitela(a)http://gmail.com
80 @相互フォロー 5543 相互フォローのためのアカウントです。  このアカウントをフォローして、このツイートをRT⇒フォローされている人をフォロー 相互フォローコミュニティの輪を広げましょう。\r\n#sougo #sougofollow #followmeJP #followme #followdaibosyu
81 Mediakritiikki 5529 Mediakritiikkiä ja ivoja eri suuntiin sekä huomioita yhteiskunnasta.
82 M&M 5486 Markkinointi&Mainonta
83 Tietokone 5482 Tietoteknlogian asiantuntija
84 Jare Tiihonen 5346
85 Maija Vilkkumaa 5280
86 Maria Veitola 5260 I\’m a free bitch, baby.
87 Laatuvalaisin.fi 5196 Valaisinkauppa verkossa. Laadukas ja laaja yli 3000 valaisimen valikoima. Vahvasti mukana SOMEssa.
88 Tomi Toivio 5196 A Twitter account. The opinions expressed by the Twitter account may occasionally represent the views of Tomi Toivio.
89 Tokio Hotel Finland 5165 Suomen Virallinen Tokio Hotel Faniklubi | Official Finnish Tokio Hotel Fanclub
90 Nyt-liite 5123 Nyt-liite on Helsingin Sanomien viikkoliite, jo vuodesta 1995.
91 Uusi Suomi 5078 maan luetuin itsenäinen verkkolehti
92 mika 5049 相互フォローお願いします。面白そうな避妊具の事や、暇な時に気になる事つぶやいてみます。 相互フォロー フォロー返し 100% #follow #followme #followmejp #sougofollow #followback
93 Pertti Jarla 5046 Tekee Fingerpori-sarjakuvia, rakentaa autojen pienoismalleja.\r\nMakes the syndicated Fingerpori comic strip, builds model cars.
94 Jari Sarasvuo 4992
95 Lennu Petrell 4976 Born in Helsinki, Finland. \r\nProfessional icehockey player. \r\nHuge fan of HIFK Helsinki, AS Roma and Ewan slim´s thai fishing team.
96 YLE Urheilu 4949 Yle Urheilun twitter-tili, jossa seurataan ajankohtaisia urheilutapahtumia.
97 Petteri Sihvonen 4906 Urheilulehden jääkiekkoanalyytikko. – Mielipiteeni ovat täällä osin omiani, osin fiktiivisen hahmon nimeltä Johtava. Aina ei voi tietää, kumpi puhuu.
98 Jari Porttila 4881 Finnish TV-reporter and journalist. My tweets are my own.
99 Paula Vesala 4857
100 Greenpeace Suomi 4782 Suomessa Greenpeace ehdottaa ratkaisuja energiakysymyksiin ja kampanjoi metsien suojelemiseksi. Lahjoita twiitti päivässä! http://justcoz.org/greenpeacesuomi