Datajournalismin harjoitus: Kartan tekeminen Google Fusion Tablesin avulla

Tämä harjoitus käy vaihe vaiheelta läpi sen, miten tehdään toimiva verkkokartta Google Fusion Tablesilla.

Harjoituksessa haetaan työttömyysdata TTL:n tietopankista ja Suomen kuntien rajat Teemo Tebestin nettisivuilta. Ne yhdistetään toisiinsa ja lopuksi muokataan kartan ulkoasua.

1) Avaa Teemo Tebestin blogista kuntarajat KML-muodossa. Tee niistä kopio omaan Google Driveen (File / Make a copy). Sinulla pitää olla Google-tunnukset käyttääksesi driveä.

2) Hae Sotkanet-tietopankista Excel-tiedosto nuorisotyöttömistä kaikissa Suomen kunnissa. Tallenna tiedosto koneellesi.

3) Puhdista dataa:  Muotoile tiedosto niin, että ylimmällä rivillä on sarakkeiden otsikot. A-sarakkeessa on kunnan nimi ja B-sarakkeessa nuorisotyöttömyysprosentti.

5) Avaa Google Fusion Tables täältä

6) Lataa Tablesiin kohdassa 3 muokkaamasi työttömyysdata.

7) Yhdistä työttömyysdata kuntien rajat sisältävään tiedostoon. Eli
– Valitse File / Merge
– Avautuvasta valikosta valitse kuntarajat sisältävä tiedosto (todennäköisesti Copy of kuntarajat 2013)
– Seuraavaksi valitaan yhdistämisperuste. Vasemmalla ja oikealla puolella pitäisi olla kunnan suomenkielinen nimi.
– Valitse View table, jotta saat näkyviin yhdistetyn datan

9) Avaa Map of geometry -välilehti. Näet Suomen kartan, jossa on kuntia

10) Muokkaa väritystä Tools / Change map styles. Eli:
– Valitse Tools / Change map styles
– Valitse kohta Polygon ja Fill Color
– Buckets-välilehdeltä voit määritellä rajat väritykselle. Valitse Divide into buckets aktiiviseksi ja alasvetovalikosta Työttömät yhteensä.
– Kokeile rajoiksi lukuja 0, 15, 100

11) Muokkaa kunnan infoikkuna sellaiseksi, että siinä näkyy vain nimi ja työttömyysprosentti. Eli:
– Valitse Tools / Change info window layout
– Valitse ikkunasta aktiiviseksi vain Kunta ja Työttömät yhteensä
– Custom -välilehdeltä voit lisätä tyylejä HTML-koodin avulla

12) Julkaistaksesi kartan sinun täytyy määritellä se julkiseksi. Se tapahtuu oikean yläkulman Share -napilla. Hyvä näkyvyys on Anyone with the link. Linkin karttaan tai upotuskoodin saat Tools -valikosta kohdasta Publish.

Tämän ohjeen perusteella tehty esimerkki näyttää tältä.

 

Leave a Reply

*